Og hvis du vil vide mere om, hvordan selvindsigt kan hjælpe dig og din virksomhed med at blive mere formålsrettet, så kontakt os hos Insights i dag.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan definere og formidle dine formål sammen med Natalie Pearce, så gå ind på The Future Kind Collective

Læs mere om, hvad din organisation kan gøre for jeres medarbejdere i fremtidens arbejdsverden.

Alle i din virksomhed fortjener at have en følelse af, at der er et formål med, at de er der.


Natalie Pearce
Purpose-konsulent, Insights

Klik på boblerne for at læse mere >

Så hvordan man kan som virksomhed anvende sit purpose til at tiltrække, opbygge og fastholde teams i en tid med kriser og forandring? 

Mening og formål er den bro, som folk, der går igennem en svær periode, kan bygge til en bedre fremtid for dem selv.


Ian Faulder
Senior L&D consultant, Insights

2. Få mest ud af dit purpose: resiliens og belønning  

De virksomheder, der skiller sig ud, er dem, der var i stand til at være fleksible under pandemien – og fortsat huskede at spørge sig selv "hvorfor" i en verden, hvor økonomisk udbytte ikke længere er lige så vigtigt som det at gøre en positiv forskel. 

"De virksomheder, der klarede sig godt under covid-19, var dem, der havde et klart formål og var i stand til at lægge deres sædvanlige arbejdsmetoder fra sig og gøre noget andet" siger Pearce. "Et godt eksempel på dette så vi inden for cafébranchen. En café har jo som formål at servicere sit lokalsamfund, og her fandt nogle af dem, der ikke måtte holde åbent og yde deres normale service, i stedet på at begyndte at sende trivselspakker ud til folk i isolation."

Deres formål forblev det samme, nemlig at servicere lokalsamfundet – de fandt bare på en anden måde at gøre det på. 

Det er her, purpose adskiller sig fra "visioner" og "missioner", forklarer Pearce. Hvor dit purpose er din grund til at eksistere, så er ens vision den fremtid, man ønsker at skabe; den forestilling, der inspirerer én. "Missionerne" er de aktiviteter, man er nødt til at lykkes med for at nå dertil (kort sagt, ens mål). Missionerne vil ofte ændre sig alt efter de ydre omgivelser, hvorimod ens vision er nødt til at være den samme for at holde én på sporet – den er ledestjernen, der guider én og ens medarbejdere gennem svære tider præget af forandringer.  

På trods af dette er det er positivt at være "klar til at ændre retning", understreger Pearce, ”og at huske på det ene af de vigtige elementer af ikigai: det, verden har brug for" (eller, for virksomheder: "de menneskelige behov, I opfylder"), når man gennemgår sine formål.

De mest succesrige virksomheder er dem, der ikke kun reagerer på forandring ved at være fleksible i deres ydelser og tage sig af de opgaver, der haster mest, men samtidig udvikler deres formål, så det er på linje med verdens aktuelle (og fremtidige) behov.

Fra tiltrækning af nye medarbejdere takket være en stærk vision til en styrkelse af teamsammenholdet gennem målbare tiltag – virksomheder, der har et formål, har ikke blot klaret sig bedre gennem pandemien, de har også udnyttet den til at justere: omforme deres strategi, så den forbliver relevant og kan tilpasses en verden i hastig forandring, samtidig med at de forbliver tro imod deres kerneværdier.

Men resiliente teams og succesrige virksomheder opstår ikke kun, fordi de er samlet om et stærkt formål; den anden ting, man skal huske omkring resiliens, er, at det kræver, at man er tilpasningsparat.

Selvom et purpose er en personlig ting, så er det vigtigt at huske, at det ikke er selvmotiveret. Formål er ikke egoistiske; de konkurrerer hverken om plads, søger bekræftelse eller kæmper for at blive hørt. Det handler ikke om resultater, det handler om retning: Det er den strøm, der løber under ens handlinger, og som holder én fast på ens værdier og driver én fremad. Det skaber stille forandringer indefra eller skaber forandringer i verden et skridt, en person og en handling ad gangen.  

Dette gør det til et vigtigt forbindelsesled på arbejdspladsen, der hjælper teams med at arbejde i samme retning.

"Det smukke ved at have et formål er, at det hjælper én med at skabe bedre relationer" siger Pearce. "Man finder meget nemmere sit holdepunkt, når man ved, hvem man er, hvad man tror på, og hvad man stræber efter."

Og som en undersøgelse foretaget af University of Pennsylvania viste for nylig, så følte de mennesker, der havde en klar fornemmelse af, hvad deres purpose var sig både mindre ensomme, og de traf også bedre helbredsmæssige valg i forhold til Covid-19.

Pearce fortsætter: "Forskningen peger på, at hvis man har et formål her i livet, så er der større sandsynlighed for, at man har det godt fysisk og psykisk i hverdagen. Uanset om formålet er lille eller stort, ser det ud til, at følelsen af, at der er et formål, præger vores liv på måder, der har indflydelse på vores fysiske og psykiske helbred og på vores overordnede trivsel."

I takt med, at verden bliver mere global – og teknologien udvikles for at kunne skabe forbindelser og skalering på tværs af grænser – skal formålet være både stærkt og klart for at kunne overføres mellem teams og arbejdskulturer, og vare ved. "At løbe i samme retning er fuldstændig afgørende for succes" siger Pearce.

"Hvis man har adskillige formulerede formål i en virksomhed, så udvander det budskabet, og det udvander den fortælling, du præsenterer for dine medarbejdere, omkring retningen, missionen, visionen, og hvad det er, I stræber imod ... så sørg for, at der kun er ét, og vær meget tydelig omkring det, og få det så indkapslet i alle teams, processer og systemer som muligt."

Det er med andre ord ikke så underligt, at en undersøgelse fra Harvard Business Review viste, at formålsdrevne virksomheder ekspanderede mere end andre på globalt plan (66 % sammenlignet med 48 %).

Pointen med begrebet purpose er, at man aldrig kommer til at opnå det. Det er uopnåeligt. Man kan have målsætninger, der hjælper en med at efterleve sine erklærede formål eller bidrage til det, men man bør aldrig nå sine formål – for hvad sker der efter det?


Natalie Pearce

1.  Definition af et purpose: "Ikigai" og indflydelse

Hvad er et purpose? 

Selvom vi tror, vi kender svaret, så bliver begrebet – der før pandemien blev regnet blandt de bløde kompetencer – faktisk ofte mistolket og undervurderet.

"Et purpose er helt grundlæggende årsagen til, at noget findes," forklarer Pearce, "og som regel handler disse årsager om mere end bare økonomiske eller personlige fordele."

Pearce er medstifter af The Future Kind Collective, der hjælper virksomheder med at vækste hurtigere og på mere bæredygtig vis, og når hun hjælper mennesker og virksomheder med at blive klar på, hvad deres formål er, anvender hun det japanske begreb "ikigai" – ens "grund til at være" – der ofte illustreres som et lagkagediagram med fire dele: 

1. det, man er god til
2. det, man elsker
3. det, verden har brug for
4. den måde, man skaber værdi på

"Tanken er, at når man finder noget, der passer perfekt ind i skæringspunktet mellem disse fire elementer, så har man fundet sit purpose."

– med Insights Purpose-konsulent Natalie Pearce

Hvorfor spørgsmålet “hvorfor” er så vigtigt i fremtidens arbejdsverden, og hvordan du bruger det effektivt i din fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. 

Ud over empatisk ledelse og fleksible arbejdstider er et andet af de begreber, vi tidligere opfattede som "nice to have", dukket op i kølvandet af pandemien med fornyet styrke og kraft. I en verden præget af digitalisering, forandring og opbrud er det ikke alene nødvendigt at vende op og ned på vores forestillinger om, hvordan vi arbejder, men også hvor vi arbejder.

Omkring hver fjerde forlod deres job i 2021 (et fænomen også kaldet "Den store resignation", "Jobskælvet" eller "Arbejderrevolutionen"), og derfor er der mere end nogensinde behov for en klar retning og en fælles forståelse af, hvorfor vi gør det, vi gør (med andre ord, hvad formålet er).

Uanset om du en arbejdsgiver, der arbejder på en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi, eller en medarbejder, der har fået nok af virksomheder, der hylder værdier i ord, men ikke i praksis, så er det nu, du bevidst skal arbejde med dit purpose. Det er nu, virksomheden skal ledes og teams skal inspireres til at vide "hvorfor", så der aktivt kan skabes positive forandringer.  

Prisen er høj, hvis formålet mangler: De virksomheder, der ikke drives fremad af et purpose, har både tabt retning, ansatte og millioner af kroner under pandemien. Ifølge konsulentbureauet The Future Kind Collective klarer formålsdrevne virksomheder sig 120 % bedre på børsmarkedet, øger medarbejderproduktiviteten med 225 % og vinder kundernes loyalitet på lang sigt (79 % af kunderne siger, at de er loyale over for formålsdrevne virksomheder).

"Der er både et kundemæssigt, økonomisk og produktivitetsmæssigt incitament," siger Natalie Pearce, som er strategikonsulent hos Insights og medstifter af The Future Kind Collective. "Hvis jeg som leder så de her statistikker, ville jeg tænke: "Jeg må se at få styr på vores purpose", eller "jeg er nødt til at finde ud af, hvordan jeg får mest muligt ud af det.” 

Og efter to år, hvor pandemien har bølget frem og tilbage, og vi har måttet finde nye måder at arbejde på, imens udviklingen inden for teknologi og kunstig intelligens brager derudaf, er det heller ikke så underligt, at overskriften "Why not or why bother?" trendede på LinkedIn i begyndelsen af 2022. Vi ser en stigende tendens til, at en ny formålsfølelse påvirker folks beslutninger, hvilket gør det nødvendigt for virksomhederne at arbejde i overensstemmelse med egne formulerede formål, hvis ikke de vil risikere at miste deres dygtigste medarbejdere, deres kunder og deres plads i markedet.

"Det kan være en trussel for de virksomheder, der ikke ønsker at forandre sig" siger Pearce. "Men det er en stor mulighed for virksomheder, der gerne vil skabe en bedre fremtid for os alle sammen." Virksomhederne kan ikke længere gemme sig bag plakater med halvhjertede udsagn om værdier på væggene. Lederne kan ikke længere gennemtvinge opgavebaserede incitamenter, der lige kan krydses af på en liste, eller tvinge medarbejderne til at være til stede på kontoret for princippets skyld.

Behovet for et purpose handler om meget andet end blot daglige to do-lister eller kontor-setups. Og med en ny generation af millennials, der kommer til at udgøre omkring 75 % af den samlede arbejdsstyrke i 2025, og som vælger værdidrevne virksomheder frem for økonomisk profit, vil de mest succesrige virksomheder i de kommende år blive dem, der er parate til at træde et skridt tilbage og spørge sig selv, hvorfor de – og i sidste ende deres medarbejdere – egentlig er her. 

I en tid, hvor det eneste sikre omkring fremtiden er, at den er usikker, er der mere end nogensinde brug for at have et formål. Hvis man skal forblive relevant og autentisk som virksomhed, har det aldrig været vigtigere med klare og visionære ledere, resiliente enkeltindivider og teams med fælles værdier.

I stedet for at fokusere på hurtigst muligt at "komme tilbage til normalen" eller "tilbage på kontoret" er vi nødt til at vende tilbage til udgangspunktet for, at virksomheden i det hele taget blev dannet.

Uanset om der er tale om en virksomhed, der er gået i arv gennem generationer de sidste 500 år, eller om det er et fem år gammelt start-up, er der brug for refleksion og opblomstring – vi skal igen til at spørge, "hvorfor", inden vi kører fast i en "ny normal", der ikke holder på den lange bane (eller overlever en ny pandemi). "Hvis man ser godt nok efter," siger Pearce, "så er der formål og værdier i alle job."
Hvad er dit formål? Det skal du finde ud af nu.

Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.

Styrken i et stærkt purpose

Lad os hjælpe din virksomhed. Kontakt os nu for at starte din rejse.

Alle i din virksomhed fortjener at have en følelse af, at der er et formål med, at de er der.


Natalie Pearce
Purpose-konsulent, Insights

Og hvis du vil vide mere om, hvordan selvindsigt kan hjælpe dig og din virksomhed med at blive mere formålsrettet, så kontakt os hos Insights i dag.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan definere og formidle dine formål sammen med Natalie Pearce, så gå ind på The Future Kind Collective

Læs mere om, hvad din organisation kan gøre for jeres medarbejdere i fremtidens arbejdsverden.

De virksomheder, der skiller sig ud, er dem, der var i stand til at være fleksible under pandemien – og fortsat huskede at spørge sig selv "hvorfor" i en verden, hvor økonomisk udbytte ikke længere er lige så vigtigt som det at gøre en positiv forskel. 

"De virksomheder, der klarede sig godt under covid-19, var dem, der havde et klart formål og var i stand til at lægge deres sædvanlige arbejdsmetoder fra sig og gøre noget andet" siger Pearce. "Et godt eksempel på dette så vi inden for cafébranchen. En café har jo som formål at servicere sit lokalsamfund, og her fandt nogle af dem, der ikke måtte holde åbent og yde deres normale service, i stedet på at begyndte at sende trivselspakker ud til folk i isolation."

Deres formål forblev det samme, nemlig at servicere lokalsamfundet – de fandt bare på en anden måde at gøre det på. 

Det er her, purpose adskiller sig fra "visioner" og "missioner", forklarer Pearce. Hvor dit purpose er din grund til at eksistere, så er ens vision den fremtid, man ønsker at skabe; den forestilling, der inspirerer én. "Missionerne" er de aktiviteter, man er nødt til at lykkes med for at nå dertil (kort sagt, ens mål). Missionerne vil ofte ændre sig alt efter de ydre omgivelser, hvorimod ens vision er nødt til at være den samme for at holde én på sporet – den er ledestjernen, der guider én og ens medarbejdere gennem svære tider præget af forandringer.  

På trods af dette er det er positivt at være "klar til at ændre retning", understreger Pearce, ”og at huske på det ene af de vigtige elementer af ikigai: det, verden har brug for" (eller, for virksomheder: "de menneskelige behov, I opfylder"), når man gennemgår sine formål.

De mest succesrige virksomheder er dem, der ikke kun reagerer på forandring ved at være fleksible i deres ydelser og tage sig af de opgaver, der haster mest, men samtidig udvikler deres formål, så det er på linje med verdens aktuelle (og fremtidige) behov.

Mening og formål er den bro, som folk, der går igennem en svær periode, kan bygge til en bedre fremtid for dem selv.


Ian Faulder
Senior L&D consultant, Insights

Fra tiltrækning af nye medarbejdere takket være en stærk vision til en styrkelse af teamsammenholdet gennem målbare tiltag – virksomheder, der har et formål, har ikke blot klaret sig bedre gennem pandemien, de har også udnyttet den til at justere: omforme deres strategi, så den forbliver relevant og kan tilpasses en verden i hastig forandring, samtidig med at de forbliver tro imod deres kerneværdier.

Men resiliente teams og succesrige virksomheder opstår ikke kun, fordi de er samlet om et stærkt formål; den anden ting, man skal huske omkring resiliens, er, at det kræver, at man er tilpasningsparat.

2. Få mest ud af dit purpose: resiliens og belønning  

Selvom et purpose er en personlig ting, så er det vigtigt at huske, at det ikke er selvmotiveret. Formål er ikke egoistiske; de konkurrerer hverken om plads, søger bekræftelse eller kæmper for at blive hørt. Det handler ikke om resultater, det handler om retning: Det er den strøm, der løber under ens handlinger, og som holder én fast på ens værdier og driver én fremad. Det skaber stille forandringer indefra eller skaber forandringer i verden et skridt, en person og en handling ad gangen.  

Dette gør det til et vigtigt forbindelsesled på arbejdspladsen, der hjælper teams med at arbejde i samme retning.

"Det smukke ved at have et formål er, at det hjælper én med at skabe bedre relationer" siger Pearce. "Man finder meget nemmere sit holdepunkt, når man ved, hvem man er, hvad man tror på, og hvad man stræber efter."

Og som en undersøgelse foretaget af University of Pennsylvania viste for nylig, så følte de mennesker, der havde en klar fornemmelse af, hvad deres purpose var sig både mindre ensomme, og de traf også bedre helbredsmæssige valg i forhold til Covid-19.

Pearce fortsætter: "Forskningen peger på, at hvis man har et formål her i livet, så er der større sandsynlighed for, at man har det godt fysisk og psykisk i hverdagen. Uanset om formålet er lille eller stort, ser det ud til, at følelsen af, at der er et formål, præger vores liv på måder, der har indflydelse på vores fysiske og psykiske helbred og på vores overordnede trivsel."

I takt med, at verden bliver mere global – og teknologien udvikles for at kunne skabe forbindelser og skalering på tværs af grænser – skal formålet være både stærkt og klart for at kunne overføres mellem teams og arbejdskulturer, og vare ved. "At løbe i samme retning er fuldstændig afgørende for succes" siger Pearce.

"Hvis man har adskillige formulerede formål i en virksomhed, så udvander det budskabet, og det udvander den fortælling, du præsenterer for dine medarbejdere, omkring retningen, missionen, visionen, og hvad det er, I stræber imod ... så sørg for, at der kun er ét, og vær meget tydelig omkring det, og få det så indkapslet i alle teams, processer og systemer som muligt."

Det er med andre ord ikke så underligt, at en undersøgelse fra Harvard Business Review viste, at formålsdrevne virksomheder ekspanderede mere end andre på globalt plan (66 % sammenlignet med 48 %).

Pointen med begrebet purpose er, at man aldrig kommer til at opnå det. Det er uopnåeligt. Man kan have målsætninger, der hjælper en med at efterleve sine erklærede formål eller bidrage til det, men man bør aldrig nå sine formål – for hvad sker der efter det?


Natalie Pearce

Hvad er et purpose? 

Selvom vi tror, vi kender svaret, så bliver begrebet – der før pandemien blev regnet blandt de bløde kompetencer – faktisk ofte mistolket og undervurderet.

"Et purpose er helt grundlæggende årsagen til, at noget findes," forklarer Pearce, "og som regel handler disse årsager om mere end bare økonomiske eller personlige fordele."

Pearce er medstifter af The Future Kind Collective, der hjælper virksomheder med at vækste hurtigere og på mere bæredygtig vis, og når hun hjælper mennesker og virksomheder med at blive klar på, hvad deres formål er, anvender hun det japanske begreb "ikigai" – ens "grund til at være" – der ofte illustreres som et lagkagediagram med fire dele: 

1. det, man er god til
2. det, man elsker
3. det, verden har brug for
4. den måde, man skaber værdi på

"Tanken er, at når man finder noget, der passer perfekt ind i skæringspunktet mellem disse fire elementer, så har man fundet sit purpose."

1.  Definition af et purpose: "Ikigai" og indflydelse

Ud over empatisk ledelse og fleksible arbejdstider er et andet af de begreber, vi tidligere opfattede som "nice to have", dukket op i kølvandet af pandemien med fornyet styrke og kraft. I en verden præget af digitalisering, forandring og opbrud er det ikke alene nødvendigt at vende op og ned på vores forestillinger om, hvordan vi arbejder, men også hvor vi arbejder.

Omkring hver fjerde forlod deres job i 2021 (et fænomen også kaldet "Den store resignation", "Jobskælvet" eller "Arbejderrevolutionen"), og derfor er der mere end nogensinde behov for en klar retning og en fælles forståelse af, hvorfor vi gør det, vi gør (med andre ord, hvad formålet er).

Uanset om du en arbejdsgiver, der arbejder på en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi, eller en medarbejder, der har fået nok af virksomheder, der hylder værdier i ord, men ikke i praksis, så er det nu, du bevidst skal arbejde med dit purpose. Det er nu, virksomheden skal ledes og teams skal inspireres til at vide "hvorfor", så der aktivt kan skabes positive forandringer.  

Prisen er høj, hvis formålet mangler: De virksomheder, der ikke drives fremad af et purpose, har både tabt retning, ansatte og millioner af kroner under pandemien. Ifølge konsulentbureauet The Future Kind Collective klarer formålsdrevne virksomheder sig 120 % bedre på børsmarkedet, øger medarbejderproduktiviteten med 225 % og vinder kundernes loyalitet på lang sigt (79 % af kunderne siger, at de er loyale over for formålsdrevne virksomheder).

"Der er både et kundemæssigt, økonomisk og produktivitetsmæssigt incitament," siger Natalie Pearce, som er strategikonsulent hos Insights og medstifter af The Future Kind Collective. "Hvis jeg som leder så de her statistikker, ville jeg tænke: "Jeg må se at få styr på vores purpose", eller "jeg er nødt til at finde ud af, hvordan jeg får mest muligt ud af det.” 

Og efter to år, hvor pandemien har bølget frem og tilbage, og vi har måttet finde nye måder at arbejde på, imens udviklingen inden for teknologi og kunstig intelligens brager derudaf, er det heller ikke så underligt, at overskriften "Why not or why bother?" trendede på LinkedIn i begyndelsen af 2022. Vi ser en stigende tendens til, at en ny formålsfølelse påvirker folks beslutninger, hvilket gør det nødvendigt for virksomhederne at arbejde i overensstemmelse med egne formulerede formål, hvis ikke de vil risikere at miste deres dygtigste medarbejdere, deres kunder og deres plads i markedet.

"Det kan være en trussel for de virksomheder, der ikke ønsker at forandre sig" siger Pearce. "Men det er en stor mulighed for virksomheder, der gerne vil skabe en bedre fremtid for os alle sammen." Virksomhederne kan ikke længere gemme sig bag plakater med halvhjertede udsagn om værdier på væggene. Lederne kan ikke længere gennemtvinge opgavebaserede incitamenter, der lige kan krydses af på en liste, eller tvinge medarbejderne til at være til stede på kontoret for princippets skyld.

Behovet for et purpose handler om meget andet end blot daglige to do-lister eller kontor-setups. Og med en ny generation af millennials, der kommer til at udgøre omkring 75 % af den samlede arbejdsstyrke i 2025, og som vælger værdidrevne virksomheder frem for økonomisk profit, vil de mest succesrige virksomheder i de kommende år blive dem, der er parate til at træde et skridt tilbage og spørge sig selv, hvorfor de – og i sidste ende deres medarbejdere – egentlig er her. 

– med Insights Purpose-konsulent Natalie Pearce

Hvorfor spørgsmålet “hvorfor” er så vigtigt i fremtidens arbejdsverden, og hvordan du bruger det effektivt i din fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. 

Styrken i et stærkt purpose

I en tid, hvor det eneste sikre omkring fremtiden er, at den er usikker, er der mere end nogensinde brug for at have et formål. Hvis man skal forblive relevant og autentisk som virksomhed, har det aldrig været vigtigere med klare og visionære ledere, resiliente enkeltindivider og teams med fælles værdier.

I stedet for at fokusere på hurtigst muligt at "komme tilbage til normalen" eller "tilbage på kontoret" er vi nødt til at vende tilbage til udgangspunktet for, at virksomheden i det hele taget blev dannet.

Uanset om der er tale om en virksomhed, der er gået i arv gennem generationer de sidste 500 år, eller om det er et fem år gammelt start-up, er der brug for refleksion og opblomstring – vi skal igen til at spørge, "hvorfor", inden vi kører fast i en "ny normal", der ikke holder på den lange bane (eller overlever en ny pandemi). "Hvis man ser godt nok efter," siger Pearce, "så er der formål og værdier i alle job."
Hvad er dit formål? Det skal du finde ud af nu.

Klik på boblerne for at læse mere >

Så hvordan man kan som virksomhed anvende sit purpose til at tiltrække, opbygge og fastholde teams i en tid med kriser og forandring? 

Office environments will be
curated to increase flexibility of function, to provide inspiration, to support learning and mentoring, to reinforce purpose, to embody corporate culture and to accommodate meaningful experiences for employees

Work Design Magazine

54%

According to research by Gartner, Human-centric work design — featuring flexible work experiences, intentional collaboration opportunities and empathic management — can increase employee performance by as much as

View our privacy policy here

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.