Neem vandaag nog contact op met Insights om meer te ontdekken over hoe zelfbewustzijn jou en je organisatie kan helpen meer purpose-gericht te zijn. 

Ga naar The Future Kind Collective voor meer informatie over hoe je met je purpose aan de slag kunt met Natalie Pearce. 

Lees hier meer over wat organisaties kunnen doen in de nieuwe wereld van werk.

Ledereen in je organisatie verdient het om een purpose te hebben als reden waarom ze daar zijn. 

Natalie Pearce
Senior L&D consultant, Insights

Klik om verder te lezen >

Hoe kunnen organisaties de kracht van purpose gebruiken om in tijden van crisis en verandering mensen aan te trekken en aan zich te binden, en teams te bouwen? 

Betekenis en purpose vormen de brug waarop mensen die tegenslag ervaren een betere toekomst voor zichzelf kunnen bouwen.


Ian Faulder
Senior L&D consultant, Insights

Je purpose benutten: veerkracht en beloning  

Organisaties die tijdens de pandemie in staat waren om mee te bewegen en hun 'waarom' bleven herzien, springen eruit"De bedrijven die het goed deden tijdens de coronacrisis waren degenen met een duidelijke purpose en waren in staat om van hun 'gewone' manier van werken over te stappen op iets anders", zegt Pearce. "Een goed voorbeeld waren cafés met de purpose de lokale community te bedienen. Toen ze hun deuren niet konden openen om hun gebruikelijke service te bieden, stapten ze over op het leveren van speciale pakketten voor mensen in thuisisolatie." Hun purpose bleef onveranderd. Ze vonden alleen nieuwe manieren om die te realiseren.  

Dit is waar het belangrijk wordt om een onderscheid te maken tussen je purpose en je 'visies' en 'missies', aldus Pearce. Je purpose is je bestaansreden, maar je visie is de toekomst die je voor je ziet en wil creëren, het beeld dat jou inspireert. Je 'missies' zijn de dingen die je moet doen om daar te komen (je doelen, kortgezegd). Missies kunnen en moeten - afhankelijk van de context - vaak veranderen, terwijl je visie consistent moet zijn om je op koers te houden; het is de Poolster die jou en je mensen de weg wijst in moeilijke en veranderende tijden.  

Toch is het goed om "open te staan voor nieuwe richtingen", zegt Pearce. Denk aan dat belangrijke onderdeel van ikigai: "wat de wereld nodig heeft" (of voor organisaties: "de menselijke behoeften waarop je inspeelt") wanneer je opnieuw naar je purpose kijkt. 

De meest succesvolle organisaties zijn degenen die niet alleen op verandering reageren door hun diensten aan te passen en te doen wat moet worden gedaan, maar degenen die daarnaast ook hun purpose bijstellen zodat die past bij wat de wereld nu en in de toekomst nodig heeft. 

Of het nou gaat om het aantrekken van nieuwe medewerkers met behulp van een sterke visie, of om het geïnspireerd en op één lijn houden van teams door middel van actiegerichte doelen: organisaties met een purpose zijn niet alleen beter door de pandemie heen gekomen, ze gebruiken die ook om verandering te realiseren. Ze geven hun strategie opnieuw vorm om relevant te blijven in een snel veranderende wereld en zich aan te passen, terwijl ze hun kernwaarden trouw blijven.

Een purpose hebben maakt veerkrachtig. Daarbij vraagt veerkracht om aanpassingsvermogen.

 

Hoewel iedereen een unieke persoonlijke purpose heeft, is het belangrijk om te onthouden dat het er bij purpose om gaat dat je iets voor een hoger doel doet dan dat je er alleen zelf voordeel van hebt. Een purpose is niet egotistisch; ze eist geen ruimte op, heeft geen bevestiging nodig en vraagt niet om aandacht. Purpose gaat niet om prestaties, maar om richting: het is dat wat ervoor zorgt dat alles wat je doet op één lijn ligt met je waarden, en wat je vooruit helpt. Het kan stilletjes van binnenuit een verandering in gang zetten, of stap voor stap, persoon voor persoon, handeling voor handeling voor wereldwijde impact zorgen.  

Daarom is het een krachtige verbindende factor op de werkvloer, die teams op één lijn houdt"Het mooie aan een purpose is dat het je helpt om beter verbinding met anderen te maken", zegt Pearce. "Het hele idee van je 'tribe' vinden, wordt haalbaarder als je weet wie je bent, waar je in gelooft en waar je naar streeft." Zoals uit een onderzoek bleek dat onlangs door de University of Pennsylvania werd gepubliceerd: tijdens corona voelden mensen die een sterker gevoel van purpose hadden zich minder eenzaam en maakten ze gezondere keuzes om te voorkomen dat ze ziek werden. 

Pearce vervolgt: "Het onderzoek suggereert dat als je een purpose hebt in je leven, de kans groter is dat je fysiek en mentaal gezond blijft. Het maakt niet uit of je purpose groot of klein is. Het gaat erom dat die ons bestaan beïnvloedt op manieren die een impact hebben op onze fysieke en mentale gezondheid en ons algemeen welzijn." 

Nu onze wereld alsmaar groter wordt en we steeds vaker over grenzen heen samenwerken, moet een purpose krachtig en beknopt zijn, zodat die naar andere teams en culturen kan worden vertaald, en lang meegaat. "Dat je met elkaar op één lijn zit, is zó belangrijk voor succes", zegt Pearce.

"Als binnen een organisatie verschillende dingen worden geroepen als het over de purpose gaat, verwatert de boodschap en doet dat af aan het verhaal dat je aan je medewerkers vertelt over de richting, missie en visie van de organisatie en dat waar iedereen zo hard zijn best voor doet. Zorg er dus voor dat je één purpose hebt, wees daar heel duidelijk over, en geef die vervolgens een plek binnen je teams, processen en systemen." 

Geheel volgens verwachting wees een onderzoek dat in Harvard Business Review werd gepubliceerd uit dat purpose-gedreven organisaties een grotere wereldwijde expansie lieten zien (66% ten opzichte van 48%).

De essentie van purpose is dat je het nooit zult bereiken. Het is onhaalbaar. Je moet onderliggende doelen hebben die je helpen naar je purpose te leven of die eraan bijdragen, maar je moet je purpose nooit bereiken – want wat komt daarna?


Natalie Pearce

De betekenis van purpose: 'ikigai' en impact

Wat is een purpose? 

Het woord purpose wordt vaak verkeerd uitgelegd. "Het is in wezen de reden waarom iets bestaat", legt Pearce uit, "en doorgaans is dat iets 'hogers' dan geldelijk of persoonlijk gewin."

Pearce, medeoprichter van The Future Kind Collective, dat bedrijven helpt sneller en duurzamer te groeien door samen met hen hun purpose te bepalen, gebruikt hiervoor het Japanse concept 'ikigai' – je 'reden van bestaan'. Deze wordt vaak weergegeven in een venndiagram met vier onderdelen

1. waar je goed in bent
2. waar je van houdt
3. wat de wereld nodig heeft 
4. hoe je waarde creëert 

"Het idee is, dat als je iets vindt dat zich perfect op de snijpunten van deze elementen bevindt, je je purpose hebt gevonden."

– met Natalie Pearce, Insights Purpose Consultant

Waarom het 'waarom' zo belangrijk is in de nieuwe wereld van werk  en hoe je het gebruikt

Naast empathisch leiderschap en mogelijkheden om flexibel te werken, is er nog iets anders wat voorheen als een 'nice to have' werd beschouwd, maar waar organisaties nu veel belang aan hechten, en dat is purpose.

In de voorbije periode veranderde niet alleen de manier waarop, maar ook waar we werken, waarbij in 2021 ongeveer een op de vier medewerkers zijn baan opgaf (ook wel de 'workquake' genoemd). Daardoor is er nu meer dan ooit behoefte aan een duidelijke richting en een gedeelde visie op waarom we doen wat we doen.

Dit is het moment om je purpose doelbewust te gebruiken om de organisatie vooruit te helpen en teams te inspireren een positieve verandering te maken. En dan maakt het niet uit of je een werkgever bent die bezig is met een strategie voor personeelsbehoud of een gedesillusioneerde medewerker die het zat is dat organisaties een purpose en waarden beweren te hebben, maar daar niets mee doen 

Organisaties zonder purpose betalen daar een hoge prijs voor: tijdens corona raakten ze stuurloos en verloren ze veel geld en medewerkers. Volgens cultuuradviesbureau The Future Kind Collective doen purpose-gedreven organisaties het 120% beter op de aandelenbeurs, neemt de productiviteit van hun medewerkers met 225% toe en weten ze klanten voor de lange termijn aan zich te binden (79% van de klanten zegt loyaal te zijn aan purpose-gedreven merken)

"Zowel met het oog op de klant, als met het oog op de omzet en de productiviteit van je mensen loont het de moeite om werk van je purpose te maken", zegt Natalie Pearce, Insights Strategy Consultant en medeoprichter van The Future Kind Collective. "Als ik leider van een organisatie was en die cijfers zag, zou ik wel weten wat me te doen stond.”  

Na alle ups en downs van de afgelopen twee jaar, met de nieuwe manieren van werken en de stroomversnelling waarin de digitalisering terechtkwam, is het geen wonder dat de tagline 'Why not or why bother?' aan het begin van 2022 trending was op LinkedIn. Een nieuw besef van purpose had grote invloed op de beslissingen van mensen en zorgde er uiteindelijk voor dat organisaties serieus aan de slag moesten met hun purpose. Anders liepen ze het risico hun talenten, hun klanten en hun positie op de markt kwijt te raken.

"Organisaties die niet willen veranderen, lopen een groot risico", zegt Pearce. "Maar voor organisaties die zich inzetten voor een betere toekomst voor iedereen, biedt dit een geweldige kans." Organisaties kunnen zich niet meer verschuilen achter posters met het obligate lijstje kernwaarden. Leiders kunnen niet meer van hun mensen verwachten dat ze aanwezig zijn puur om aanwezig te zijn

De noodzaak van een hoger doel gaat veel verder dan dagelijkse to-do-lijstjes of de manier waarop je je kantoor inricht. In 2025 zal ongeveer 75% van het personeelsbestand uit op purpose gerichte millennials bestaan (en ongeveer 27% uit Generatie Z). Zij geven de voorkeur aan werkgevers met een relevant hoger doel, en dat betekent dat de organisaties die in de toekomst succesvol zullen zijn, díe organisaties zijn die nu bereid zijn een stapje terug te doen en na te denken over waarom ze op aarde zijn 

Het enige dat we zeker weten over de toekomst, is dat die onzeker is. De behoefte aan een purpose is nu groter dan ooit. 

Een purpose is nog nooit zo essentieel geweest om als organisatie relevant en authentiek te blijven, als leider duidelijk en visionair, als individu veerkrachtig, en als team op één lijn door middel van gedeelde waarden. In plaats van zoveel focus te leggen op een haastige 'terugkeer naar normaal' of 'terugkeer naar kantoor', moeten we helemaal naar het begin teruggaan en ons afvragen waarom we überhaupt met een organisatie zijn gestart.

Of het nou gaat om een merk dat al 500 jaar bestaat of om een start-up; het is nu tijd voor reflectie en een nieuwe start. Tijd om met een frisse blik opnieuw de waarom-vraag te stellen. "Als je maar goed kijkt", zegt Pearce, "heeft elke baan op de wereld een purpose en waarden."
Dus wat zijn die van jou? Het is tijd om daarachter te komen.

Wat kunnen we voor jouw organisatie betekenen?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

De kracht van purpose

Neem vandaag nog contact op met Insights om meer te ontdekken over hoe zelfbewustzijn jou en je organisatie kan helpen meer purpose-gericht te zijn. 

Ga naar The Future Kind Collective voor meer informatie over hoe je met je purpose aan de slag kunt met Natalie Pearce. 

Wat kunnen we voor jouw organisatie betekenen?

Ledereen in je organisatie verdient het om een purpose te hebben als reden waarom ze daar zijn. 

Natalie Pearce
Senior L&D consultant, Insights

Het enige dat we zeker weten over de toekomst, is dat die onzeker is. De behoefte aan een purpose is nu groter dan ooit. 

Een purpose is nog nooit zo essentieel geweest om als organisatie relevant en authentiek te blijven, als leider duidelijk en visionair, als individu veerkrachtig, en als team op één lijn door middel van gedeelde waarden. In plaats van zoveel focus te leggen op een haastige 'terugkeer naar normaal' of 'terugkeer naar kantoor', moeten we helemaal naar het begin teruggaan en ons afvragen waarom we überhaupt met een organisatie zijn gestart.

Of het nou gaat om een merk dat al 500 jaar bestaat of om een start-up; het is nu tijd voor reflectie en een nieuwe start. Tijd om met een frisse blik opnieuw de waarom-vraag te stellen. "Als je maar goed kijkt", zegt Pearce, "heeft elke baan op de wereld een purpose en waarden."
Dus wat zijn die van jou? Het is tijd om daarachter te komen.

Klik om verder te lezen

Hoe kunnen organisaties de kracht van purpose gebruiken om in tijden van crisis en verandering mensen aan te trekken en aan zich te binden, en teams te bouwen? 

Organisaties die tijdens de pandemie in staat waren om mee te bewegen en hun 'waarom' bleven herzien, springen eruit"De bedrijven die het goed deden tijdens de coronacrisis waren degenen met een duidelijke purpose en waren in staat om van hun 'gewone' manier van werken over te stappen op iets anders", zegt Pearce. "Een goed voorbeeld waren cafés met de purpose de lokale community te bedienen. Toen ze hun deuren niet konden openen om hun gebruikelijke service te bieden, stapten ze over op het leveren van speciale pakketten voor mensen in thuisisolatie." Hun purpose bleef onveranderd. Ze vonden alleen nieuwe manieren om die te realiseren.  

Dit is waar het belangrijk wordt om een onderscheid te maken tussen je purpose en je 'visies' en 'missies', aldus Pearce. Je purpose is je bestaansreden, maar je visie is de toekomst die je voor je ziet en wil creëren, het beeld dat jou inspireert. Je 'missies' zijn de dingen die je moet doen om daar te komen (je doelen, kortgezegd). Missies kunnen en moeten - afhankelijk van de context - vaak veranderen, terwijl je visie consistent moet zijn om je op koers te houden; het is de Poolster die jou en je mensen de weg wijst in moeilijke en veranderende tijden.  

Toch is het goed om "open te staan voor nieuwe richtingen", zegt Pearce. Denk aan dat belangrijke onderdeel van ikigai: "wat de wereld nodig heeft" (of voor organisaties: "de menselijke behoeften waarop je inspeelt") wanneer je opnieuw naar je purpose kijkt. 

De meest succesvolle organisaties zijn degenen die niet alleen op verandering reageren door hun diensten aan te passen en te doen wat moet worden gedaan, maar degenen die daarnaast ook hun purpose bijstellen zodat die past bij wat de wereld nu en in de toekomst nodig heeft. 

Betekenis en purpose vormen de brug waarop mensen die tegenslag ervaren een betere toekomst voor zichzelf kunnen bouwen.


Ian Faulder
Senior L&D consultant, Insights

Of het nou gaat om het aantrekken van nieuwe medewerkers met behulp van een sterke visie, of om het geïnspireerd en op één lijn houden van teams door middel van actiegerichte doelen: organisaties met een purpose zijn niet alleen beter door de pandemie heen gekomen, ze gebruiken die ook om verandering te realiseren. Ze geven hun strategie opnieuw vorm om relevant te blijven in een snel veranderende wereld en zich aan te passen, terwijl ze hun kernwaarden trouw blijven.

Een purpose hebben maakt veerkrachtig. Daarbij vraagt veerkracht om aanpassingsvermogen.

 

Je purpose benutten: veerkracht en beloning  

Hoewel iedereen een unieke persoonlijke purpose heeft, is het belangrijk om te onthouden dat het er bij purpose om gaat dat je iets voor een hoger doel doet dan dat je er alleen zelf voordeel van hebt. Een purpose is niet egotistisch; ze eist geen ruimte op, heeft geen bevestiging nodig en vraagt niet om aandacht. Purpose gaat niet om prestaties, maar om richting: het is dat wat ervoor zorgt dat alles wat je doet op één lijn ligt met je waarden, en wat je vooruit helpt. Het kan stilletjes van binnenuit een verandering in gang zetten, of stap voor stap, persoon voor persoon, handeling voor handeling voor wereldwijde impact zorgen.  

Daarom is het een krachtige verbindende factor op de werkvloer, die teams op één lijn houdt"Het mooie aan een purpose is dat het je helpt om beter verbinding met anderen te maken", zegt Pearce. "Het hele idee van je 'tribe' vinden, wordt haalbaarder als je weet wie je bent, waar je in gelooft en waar je naar streeft." Zoals uit een onderzoek bleek dat onlangs door de University of Pennsylvania werd gepubliceerd: tijdens corona voelden mensen die een sterker gevoel van purpose hadden zich minder eenzaam en maakten ze gezondere keuzes om te voorkomen dat ze ziek werden. 

Pearce vervolgt: "Het onderzoek suggereert dat als je een purpose hebt in je leven, de kans groter is dat je fysiek en mentaal gezond blijft. Het maakt niet uit of je purpose groot of klein is. Het gaat erom dat die ons bestaan beïnvloedt op manieren die een impact hebben op onze fysieke en mentale gezondheid en ons algemeen welzijn." 

Nu onze wereld alsmaar groter wordt en we steeds vaker over grenzen heen samenwerken, moet een purpose krachtig en beknopt zijn, zodat die naar andere teams en culturen kan worden vertaald, en lang meegaat. "Dat je met elkaar op één lijn zit, is zó belangrijk voor succes", zegt Pearce.

"Als binnen een organisatie verschillende dingen worden geroepen als het over de purpose gaat, verwatert de boodschap en doet dat af aan het verhaal dat je aan je medewerkers vertelt over de richting, missie en visie van de organisatie en dat waar iedereen zo hard zijn best voor doet. Zorg er dus voor dat je één purpose hebt, wees daar heel duidelijk over, en geef die vervolgens een plek binnen je teams, processen en systemen." 

Geheel volgens verwachting wees een onderzoek dat in Harvard Business Review werd gepubliceerd uit dat purpose-gedreven organisaties een grotere wereldwijde expansie lieten zien (66% ten opzichte van 48%).

De essentie van purpose is dat je het nooit zult bereiken. Het is onhaalbaar. Je moet onderliggende doelen hebben die je helpen naar je purpose te leven of die eraan bijdragen, maar je moet je purpose nooit bereiken – want wat komt daarna?


Natalie Pearce

Wat is een purpose? 

Het woord purpose wordt vaak verkeerd uitgelegd. "Het is in wezen de reden waarom iets bestaat", legt Pearce uit, "en doorgaans is dat iets 'hogers' dan geldelijk of persoonlijk gewin."

Pearce, medeoprichter van The Future Kind Collective, dat bedrijven helpt sneller en duurzamer te groeien door samen met hen hun purpose te bepalen, gebruikt hiervoor het Japanse concept 'ikigai' – je 'reden van bestaan'. Deze wordt vaak weergegeven in een venndiagram met vier onderdelen

1. waar je goed in bent
2. waar je van houdt
3. wat de wereld nodig heeft 
4. hoe je waarde creëert 

"Het idee is, dat als je iets vindt dat zich perfect op de snijpunten van deze elementen bevindt, je je purpose hebt gevonden."

De betekenis van purpose: 'ikigai' en impact

Naast empathisch leiderschap en mogelijkheden om flexibel te werken, is er nog iets anders wat voorheen als een 'nice to have' werd beschouwd, maar waar organisaties nu veel belang aan hechten, en dat is purpose.

In de voorbije periode veranderde niet alleen de manier waarop, maar ook waar we werken, waarbij in 2021 ongeveer een op de vier medewerkers zijn baan opgaf (ook wel de 'workquake' genoemd). Daardoor is er nu meer dan ooit behoefte aan een duidelijke richting en een gedeelde visie op waarom we doen wat we doen.

Dit is het moment om je purpose doelbewust te gebruiken om de organisatie vooruit te helpen en teams te inspireren een positieve verandering te maken. En dan maakt het niet uit of je een werkgever bent die bezig is met een strategie voor personeelsbehoud of een gedesillusioneerde medewerker die het zat is dat organisaties een purpose en waarden beweren te hebben, maar daar niets mee doen 

Organisaties zonder purpose betalen daar een hoge prijs voor: tijdens corona raakten ze stuurloos en verloren ze veel geld en medewerkers. Volgens cultuuradviesbureau The Future Kind Collective doen purpose-gedreven organisaties het 120% beter op de aandelenbeurs, neemt de productiviteit van hun medewerkers met 225% toe en weten ze klanten voor de lange termijn aan zich te binden (79% van de klanten zegt loyaal te zijn aan purpose-gedreven merken)

"Zowel met het oog op de klant, als met het oog op de omzet en de productiviteit van je mensen loont het de moeite om werk van je purpose te maken", zegt Natalie Pearce, Insights Strategy Consultant en medeoprichter van The Future Kind Collective. "Als ik leider van een organisatie was en die cijfers zag, zou ik wel weten wat me te doen stond.”  

Na alle ups en downs van de afgelopen twee jaar, met de nieuwe manieren van werken en de stroomversnelling waarin de digitalisering terechtkwam, is het geen wonder dat de tagline 'Why not or why bother?' aan het begin van 2022 trending was op LinkedIn. Een nieuw besef van purpose had grote invloed op de beslissingen van mensen en zorgde er uiteindelijk voor dat organisaties serieus aan de slag moesten met hun purpose. Anders liepen ze het risico hun talenten, hun klanten en hun positie op de markt kwijt te raken.

"Organisaties die niet willen veranderen, lopen een groot risico", zegt Pearce. "Maar voor organisaties die zich inzetten voor een betere toekomst voor iedereen, biedt dit een geweldige kans." Organisaties kunnen zich niet meer verschuilen achter posters met het obligate lijstje kernwaarden. Leiders kunnen niet meer van hun mensen verwachten dat ze aanwezig zijn puur om aanwezig te zijn

De noodzaak van een hoger doel gaat veel verder dan dagelijkse to-do-lijstjes of de manier waarop je je kantoor inricht. In 2025 zal ongeveer 75% van het personeelsbestand uit op purpose gerichte millennials bestaan (en ongeveer 27% uit Generatie Z). Zij geven de voorkeur aan werkgevers met een relevant hoger doel, en dat betekent dat de organisaties die in de toekomst succesvol zullen zijn, díe organisaties zijn die nu bereid zijn een stapje terug te doen en na te denken over waarom ze op aarde zijn 

– met Natalie Pearce, Insights Purpose Consultant

Waarom het 'waarom' zo belangrijk is in de nieuwe wereld van werk  en hoe je het gebruikt

Lees hier meer over wat organisaties kunnen doen in de nieuwe wereld van werk.

De kracht van purpose

View our privacy policy here

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.